Những giá trị còn đọng lại sau chuyến hành hương Đức Mẹ La Vang

Video Lời cám ơn và Bế mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 31

Nét đặc biệt của Đội Trống Kèn dịp Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 31

Video Đức TGM Leopoldo Girelli mang dây Pallium cho Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Rước Kiệu Đức Mẹ và Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31

Video Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong Thánh Lễ sáng ngày 15.8.2017 tại La Vang

Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Địa La Vang

Video Flycam khung cảnh Đêm Diễn Nguyện tối ngày 14.8.2017 tại La Vang

Đêm Diễn Nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Video Bài giảng của Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi trong Thánh Lễ chiều ngày 14.8.2017 tại La Vang

Video Giới trẻ dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017

Thánh Lễ Vọng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Linh Địa La Vang

Giới trẻ Giáo phận Huế dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ La Vang

Cuộc đời và những chuyến hành trình về bên Đức Mẹ La Vang

Video Flycam Kiệu Thánh Thể đến Linh Đài Đức Mẹ La Vang tối ngày 13.8.2017

Giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại Linh Đài Đức Mẹ chiều 14.8.2017

Thuyết trình "Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima" sáng 14.8.2017 tại La Vang

Video Lời phát biểu Khai mạc của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh tại La Vang

Thánh Lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu sáng ngày 14.8.2017 tại La Vang

Rước Kiệu Tôn Vinh Thánh Thể và Nghi Thức Sám Hối tại La Vang

Video Vũ khúc Khai Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31

Video Bài giảng trong Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 31

Thánh Lễ Khai mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31

Thuyết trình “Cùng với Mẹ, người trẻ vững tâm bước vào đời sống gia đình” tại La Vang

Các Ban Ngành chuẩn bị cho Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 31

Sám hối trong dịp Hành Hương về bên Đức Mẹ La Vang

Video khung cảnh trước ngày Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 31

Sơ đồ và Chương trình Đại Hội Hành Hương La Vang lần thứ 31 (2017)

Những công tác chuẩn bị cho Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31

Ban Truyền Thông TGP Huế tiếp tục cập nhật...